Nørhavegård

Gårdbutikken Nørhavegård er lukket

Mange tak til kunder og samarbejdspartnere for de seneste års gode samhandel.

Vi har valgt at sælge gården og lukke gårdbutikken.

Dyr, foder og fodringsredskaber er solgt til Skovsgård Gods på Sydlangeland. Her håber vi, kunder i fremtidenvil få en god oplevelse med kvalitetsoksekød.

Med venlig hilsen

Freddy Madsen

Lost Password